Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling

Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling

Utförandeplaner
Kod: USS15IV04
Namn: Människans hälsa, funktionsförmåga och utveckling
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan beskriva människans hälsa och förstår betydelsen av den
Studerande kan beskriva människans livscykel och människans utveckling i olika åldrar
Studerande har kunskap om människans olika dimensioner (andliga, existentiella, sexuella, psykosociala) under olika livsskeden
Studerande känner till centrala funktionsnedsättningar och orsaker som leder till funktionsnedsättning
Studerande kan främja delaktighet, självbestämmande och funktionsförmåga bland personer med funktionsnedsättningar
Studerande känner till reaktioner och stödmetoder vid utvecklings- och traumatiska kriser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen