Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » Professionell kommunikation

Professionell kommunikation

Utförandeplaner
Kod: USS15IV03
Namn: Professionell kommunikation
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan föra en professionell dialog
Studerande kan bemöta patienter/klienter och anhöriga som sakkunniga på sitt eget liv
Studerande förstår kulturens betydelse i vården och kan bemöta patienter/klienter individuellt från olika kulturer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen