Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » Det mångprofessionella yrkesområdet

Det mångprofessionella yrkesområdet

Utförandeplaner
Kod: USS15IV02
Namn: Det mångprofessionella yrkesområdet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har kunskap om sjukskötarens och hälsovårdarens yrke, rättigheter och skyldigheter
Studerande har kunskap om olika verksamhetsformer och serviceproducenter inom social- och hälsovården och förstår deras betydelse för patienten/klienten
Studerande bekantar sig med det mångprofessionella arbetet inom social- och hälsovården
Studerande känner till team- och nätverksarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen