Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » IT och projektmetodik

IT och projektmetodik

Utförandeplaner
Kod: USS15IV01
Namn: IT och projektmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan med hjälp av IT planera, genomföra och evaluera skrivprocesser och utredning
Studerande kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen