Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Entreprenörskap » Företagsamhet och entreprenörskap

Företagsamhet och entreprenörskap

Utförandeplaner
Kod: SK15EP02
Namn: Företagsamhet och entreprenörskap
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan definiera och identifiera sig med yrkesrollen inom branschen
• Studerande innehar kunskap om produktplacering och marknadsföring
• Studerande utvecklar ett kunnande för företagande och entreprenörskap
• Studerande känner till finansierings- och ansökningssystem och upphovsrättliga frågor
• Studerande utvecklar en förståelse för att bygga nätverk
• Studerande strukturerar nyskapande och kreativa förslag till verksamhet inom branschen
• Studerande har kunskap om ekonomins betydelse för verksamheten
• Studerande har grundläggande insikter i bokföring och redovisning
• Studerande känner till grunderna i affärsjuridik
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen