Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Entreprenörskap » Kundservice och sociala medier

Kundservice och sociala medier

Utförandeplaner
Kod: SK17EP01
Namn: Kundservice och sociala medier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om kundservice och kan anpassa den i olika arbetssituationer och för olika kunder
• Studerande förstår betydelsen av och vårdar kundkontakten
• Studerande förstår och kan kommunicera med olika typer av kundpersonligheter
• Studerande kan göra en behovsanalys och beaktar kundens behov och önskemål
• Studerande har kunskap om praktiskt försäljningsarbete för produkter och tjänster
• Studerande förstår betydelsen av sociala medier och kan använda dem inom kundservice
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen