Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Entreprenörskap

Entreprenörskap

Utförandeplaner
Kod: SK15EP
Namn: Entreprenörskap
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande är väl förtrogen med kundservice och kan anpassa den till kunder
• Studerande har kunskap om olika faktorer som ingår i ett företag
• Studerande har kunskap om marknadsföring och försäljning och kan tillämpa det i det dagliga arbetet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen