Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Hud- och skönhetsvård » Fördjupad skönhetsvård

Fördjupad skönhetsvård

Utförandeplaner
Kod: SK17HV03
Namn: Fördjupad skönhetsvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Anatomi och hudvårdens grunder
Hudvårdens SPA-behandlingar
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till special vårdbehandlingar för ansikte och kropp
• Studerande känner till special produkter och apparatur
• Studerande känner till grunderna i fotvård samt kan utföra en SPA-pedikyr
• Studerande har kunskap om metoderna vaxning och sockring
• Studerande behärskar försäljning av vårdbehandling och produkter
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen