Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Forskning och ledarskap » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utförandeplaner
Kod: SK17FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
• Studerande förstår forskningsprocessen och hur de olika delarna samverkar med varandra
• Studerande kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i examensprocessen samt i projekt
• Studerande förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen