Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Make-up och maskering » Make-up

Make-up

Utförandeplaner
Kod: SK15MU01
Namn: Make-up
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om grundläggande make-up tekniker
• Studerande har kunskap om val av olika make-up metoder, färger och produkter
• Studerande har förmåga att välja ut lämpliga färger och produkter till kunden
• Studerande känner till olika make-up verktyg och deras användningssätt
• Studerande kan tillämpa grund make-up och dags, bättre och fest make-up
• Studerande kan tillämpa make-up för män
• Studerande har kunskap om aseptiska metoder inom make-up
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen