Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Make-up och maskering » Fantasi, etnisk och åldersanpassad make-up

Fantasi, etnisk och åldersanpassad make-up

Utförandeplaner
Kod: SK15MU02
Namn: Fantasi, etnisk och åldersanpassad make-up
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Make-up
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan använda olika tekniker och produkter för att skapa vardags och kreativ make-up åt personer i olika åldrar, med olika hudfärg och för olika tillfällen
• Studerande kan skapa fantasi make-up
• Studerande kan utföra ansikts- och kroppsmålning
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
• Studerande kan analysera och utvärdera det egna arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen