Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Hårvård » Skapande frisyr design

Skapande frisyr design

Utförandeplaner
Kod: SK17HD02
Namn: Skapande frisyr design
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Frisyr design och hårvård
Kursspecifika kompetenser: • Studerande kan utforma frisyr stilar och frisyrer för olika tillfällen
• Studerande har kunskap om olika verktygstekniker och kan anpassa dem på ett kreativt sätt inom frisyr design
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera olika tekniker inom frisyr design
• Studerande kan kreativt använda värmeverktyg och produkter
• Studerande kan använda håraccessoarer som passar frisyren
• Studerande kan analysera, planera, utföra och utvärdera skapande frisyr design
• Studerande kan utföra toppning och trimning av hår
• Studerande har kännedom om grundläggande färgtekniker som ett sätt att designa frisyr stilen
• Studerande förstår betydelsen av och följer god yrkeshygien
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen