Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete del 3, redovisning och framförande

Examensarbete del 3, redovisning och framförande

Utförandeplaner
Kod: SK15LP03
Namn: Examensarbete del 3, redovisning och framförande
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har förmåga att redovisa resultatet på ett systematiskt sätt och göra relevanta tolkningar
• Studerande har förmåga att kritiskt granska det egna arbetet
• Studerande kan framföra det mest centrala i examensarbetet vid framförandet
• Studerande kan genomföra opponentskap och mognadsprov
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen