Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete del 2, metod och genomförande

Examensarbete del 2, metod och genomförande

Utförandeplaner
Kod: SK15LP02
Namn: Examensarbete del 2, metod och genomförande
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap att välja ut lämpliga metoder för den praktiska undersökningen
• Studerande förstår metodernas betydelse för den praktiska undersökningen och syftet
• Studerande har förmåga och kompetens att genomföra den praktiska undersökningen
• Studerande kan analysera resultatet från den praktiska undersökningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen