Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete del 1, idé och teoretisk grund

Examensarbete del 1, idé och teoretisk grund

Utförandeplaner
Kod: SK15LP01
Namn: Examensarbete del 1, idé och teoretisk grund
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik
Kursspecifika kompetenser: • Studerande har en idé till examensarbetet från valt intresseområde och kan formulera ett syfte och eventuell problemprecisering utgående från idén
• Studerande har förankrat syfte i en teoretisk referensram och kan välja ut relevant innehåll
• Studerande har fördjupad kunskap inom den teoretiska referensramen
• Studerande kan söka kunskap och information via databaser
• Studerande har förmåga att påbörja det vetenskapliga skrivandet av examensarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen