Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Praktik » Fördjupad praktik

Fördjupad praktik

Utförandeplaner
Kod: SK15PR02
Namn: Fördjupad praktik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: • Studerande har kunskap om organisationer och företag inom branschen
• Studerande kan ge utvecklingsförslag för den psykiska och fysiska arbetsmiljön
• Studerande kan ge utvecklingsförslag för möjligheter och hinder för arbetsplatsutveckling
• Studerande har bredare kunskap om intresseområde inom branschen
• Studerande har fördjupat och tillämpat egna kunskaper från tidigare teoretiska och praktiska kurser
• Studerande kan utföra tjänster och givna arbetsuppgifter för branschens intresseområde
• Studerande kan reflektera kring olika arbetsprocesser och hantera kundbetjäningssituationer
• Studerande kan använda sig av marknadsföring och försäljning vid utförande av arbetsuppgifter eller tjänster
• Studerande har vidare utvecklat den professionella yrkesskickligheten och yrkesidentiteten
• Studerande kan tillämpa, analysera och utveckla arbetssätt som främjar hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen