Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Management Level STCW function 1 » Search and Rescue (SAR)

Search and Rescue (SAR)

Utförandeplaner
Kod: MM14M102
Namn: Search and Rescue (SAR)
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Watchkeeping Duties 2
Kursspecifika kompetenser: To give the student knowledge of and skills in the planning and leading search and rescue operations at sea.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen