Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 3 » Safety for Officers

Safety for Officers

Utförandeplaner
Kod: MM14O307
Namn: Safety for Officers
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: • Basic Safety
Kursspecifika kompetenser: • To fulfil the requirements set in the STCW Convention with reference to the training in maritime and ship safety for the Operational Level.
• STCW A-II/1
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen