Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 3

Operational Level STCW function 3

Utförandeplaner
Kod: MM14O3
Namn: Operational Level STCW function 3
SP totalt: 14,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen