Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » MRM

MRM

Utförandeplaner
Kod: MM14O119
Namn: MRM
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
• has skills to manage human and technical resources in an operative vessel environment
• is able to create conditions for a change in the attitudes towards a safer working culture and environment.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen