Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Radar Plotting 2: ARPA

Radar Plotting 2: ARPA

Utförandeplaner
Kod: MM14O117
Namn: Radar Plotting 2: ARPA
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 1,5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Radar Plotting 1
Kursspecifika kompetenser: • To fullfil the requirements of the IMO Resolution A482(XII) with reference to ARPA equipment training.
• To provide the student with the skills and knowledge in terms of managing the system of radar charts in ARPA equipment.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen