Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Operational Level STCW function 1 » Watchkeeping Duties 1: Collision Regulations

Watchkeeping Duties 1: Collision Regulations

Utförandeplaner
Kod: MM14O114
Namn: Watchkeeping Duties 1: Collision Regulations
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Terrestrial Navigation and Collision Regulations 1
Kursspecifika kompetenser: The student
• has a thorough knowledge of the contents and objec-tives of the International Collision Regulations for Pre-venting Collisions at Sea and regulations for inland wa-ters.
• is provided with skills in using various kinds of signals at sea.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen