Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Support Level STCW function 3 » Medical Care 1, First Aid

Medical Care 1, First Aid

Utförandeplaner
Kod: MM14S310
Namn: Medical Care 1, First Aid
SP totalt: 0,75
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 0,75    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: None
Kursspecifika kompetenser: The student gains basic knowledge and skills in first aid as to vari-ous kinds of accidents and illnesses onboard a vessel, in accord-ance with STCWCode: A-VI/1-3 and A-VI/2-1.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen