Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » PROFESSIONAL STUDIES » Support Level STCW function 1 » English 1

English 1

Utförandeplaner
Kod: MM14S103
Namn: English 1
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: None
Kursspecifika kompetenser: The course introduces the student with Maritime English and its range of use.
The student knows the most important vocabulary in connec-tion with radio communication in distress situations and in rou-tine radio traffic.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen