Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » COMMON STUDIES » Natural Science » Mathematics 6

Mathematics 6

Utförandeplaner
Kod: MM14CN11
Namn: Mathematics 6
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1,5    År 5:     
Förkunskaper: Mathematics 2
Kursspecifika kompetenser: The student is provided with knowledge of graphical represen-tations and interpretation of statistical material.
The student is familiar with the basics of probability calculus and has knowledge of the normal distribution.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen