Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » COMMON STUDIES » Natural Science » Maritime Chemistry

Maritime Chemistry

Utförandeplaner
Kod: MM14CN10
Namn: Maritime Chemistry
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: None
Kursspecifika kompetenser: The student is able to assess the chemical characteristics of different cargoes both from safety and environmental perspec-tives and understands the chemical background of cargo han-dling.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen