Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Bachelor of Marine Technology, Maritime Management, Captain » COMMON STUDIES » Natural Science » Physics 4

Physics 4

Utförandeplaner
Kod: MM14CN05
Namn: Physics 4
SP totalt: 2,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 2,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Physics 3
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Maritime Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen