Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Teknik och kommunikation » Sjökapten (YH) » Grundstudier » Natur Vetenskap » Matematik 2

Matematik 2

Utförandeplaner
Kod: SF14CN02
Namn: Matematik 2
SP totalt: 1,5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1,5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematik 1
Kursspecifika kompetenser: Att få en god matematisk färdighet för fortsatta studier på yr-keshögskolenivå
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning i sjöfart
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen