Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Master of Natural Resources, Natural Resource Management » ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES » Leadership and Communication

Leadership and Communication

Utförandeplaner
Kod: NRM14LC
Namn: Leadership and Communication
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Natural Resource Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen