Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Master of Natural Resources, Natural Resource Management » ADVANCED PROFESSIONAL STUDIES » Natural Resource Management and Economics

Natural Resource Management and Economics

Utförandeplaner
Kod: NRM14ME
Namn: Natural Resource Management and Economics
SP totalt: 16
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 11    År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Natural Resource Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen