Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap

Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap

Utförandeplaner
Kod: BM14FU03
Namn: Ledarskap och utveckling inom barnmorskekunskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 3    
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Barnmorskekunskapens utgångspunkter
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår ledarskapets betydelse i barnmorskeverksamheten
- kan bedöma arbetsgruppens resurser, prioritera arbetsuppgifterna och det ansvar de medför
- kan identifiera huvudprinciperna för planering, organisering och ledning av verksamhet, samt har beredskap att leda arbetet
- kan koordinera och ansvara för en kontinuerlig vård av patienten som en helhet
- kan redogöra för förvaltningsprinciper, arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- kan utveckla och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
- förstår betydelsen av förändring inom vården och kan fungera ansvarsfullt vid förändringar
- har insikter i barnmorskans professionella beslutsfattande, självständighet och ansvar
- har insikter i barnmorskans samhällsmedvetenhet- och engagemang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen