Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling » Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap

Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap

Utförandeplaner
Kod: BM14FU04
Namn: Utvecklingsarbete i barnmorskekunskap
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: Examensarbete 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-visar förmåga att fördjupa och utveckla sin substanskunskap inom barnmorskekunskapen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen