Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utförandeplaner
Kod: BM14FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 17
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 6    År 4: 5    År 5: 3    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- är väl förtrogen med och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen
- har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori
- behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen och de vanligaste kvalitativa forskningsmetoderna
- har beredskap att under handledning och gradvis alltmer självständigt utföra ett lärdomsprov på kandidatnivå (YH) och ett utvecklingsarbete som fortsättning på det
- har ledarskaps- och samarbetsfärdighet inom social- och hälsovård
- är förtrogen med barnmorskans arbets- och karriärsutveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen