Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Kliniska vårdens grunder 2

Kliniska vårdens grunder 2

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV02
Namn: Kliniska vårdens grunder 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa grunderna i ergonomi och förflyttningsteknik
- kan ge första hjälp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen