Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Kultur » Musiker (YH) » Yrkesstudier i klassisk musik » Huvudämne C

Huvudämne C

Utförandeplaner
Kod: MU14HC
Namn: Huvudämne C
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2: 18    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande

har utvecklat sin teknik inom huvudämnet.

har utvecklat en förståelse för huvudämnets tradition och musikaliska uttryckspotential.

har utvecklat sin förmåga att kommunicera, gestalta och skapa musik, både självständigt och tillsammans med andra.

har färdighet för studier på huvudämne B-nivå.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar: Individuella utförandeplaner uppgörs för varje enskilt huvudämne och instrument.
Undervising sker individuellt, i ensembleform och som mästarkurs.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen