Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Sexualhälsa och gynekologisk vård 2

Sexualhälsa och gynekologisk vård 2

Utförandeplaner
Kod: BM14KB01
Namn: Sexualhälsa och gynekologisk vård 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har fördjupade kunskaper gällande sexuell hälsa
- har lärande- och handledningsfärdighet i frågor relaterade till sexuell hälsa och familjeplanering
- har insikter i betydelsen av kulturell sensitivitet inom barnmorskeverksamheten
- har fördjupad kunskap om den gynekologiska vården samt gynekologiska specialfrågor inom barnmorskekunskapen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen