Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Förlossningsvård 2

Förlossningsvård 2

Utförandeplaner
Kod: BM14KB05
Namn: Förlossningsvård 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Förlossningsvård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- har kunskap om smärta och smärtlindring under förlossningen
- har kunskap och förmåga att enskilt och tillsammans med andra yrkesgrupper handlägga vården vid förlossningskomplikationer
- kan påvisa obstetrisk kunskap samt kunskap i anestesiologi i relation till förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förlossningsvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen