Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Neonatal vård

Neonatal vård

Utförandeplaner
Kod: BM14KB10
Namn: Neonatal vård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 6    
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Neonatalvård och amningshandledning
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan förutse och tidigt ingripa vid ohälsa hos den nyfödda
- kan under handledning planera, genomföra, utvärdera och dokumentera observation och vård av nyfödda i behov av specialsjukvård
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- behärskar säker läkemedelsbehandling av nyfödda
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen