Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård under förlossning 3

Vård under förlossning 3

Utförandeplaner
Kod: BM14KB08
Namn: Vård under förlossning 3
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 6    
Förkunskaper: Vård under förlossning 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- kan under förlossningen utföra fosterövervakning och identifierar avvikelser i den
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- kan förutse och identifiera när den normala förlossningen blir avvikande
- kan vårda vid avvikande förlossning och riskförlossning i ett mångprofessionellt arbetsteam
- har samarbetsförmåga och helhetstänkande
- behärskar säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen