Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård under förlossning 1

Vård under förlossning 1

Utförandeplaner
Kod: BM14KB06
Namn: Vård under förlossning 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Förlossningsvård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- förstår förlossningens fysiologiska förlopp
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vården vid normal förlossning
- förstår och kan utföra fosterövervakning under förlossningen
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring
- har grundläggande färdighet att identifiera avvikelser och handlägga vården vid förlossningskomplikationer och avvikande förlossningar i samarbete med vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen