Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård vid riskgraviditet, -förlossning och -barnsängstid

Vård vid riskgraviditet, -förlossning och -barnsängstid

Utförandeplaner
Kod: BM14KB04
Namn: Vård vid riskgraviditet, -förlossning och -barnsängstid
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: Mödrahälsovård 1
Förlossningsvård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter om barnmorskekunskap under riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård vid riskgraviditet, riskförlossning och avvikande barnsängstid
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen