Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård under graviditet

Vård under graviditet

Utförandeplaner
Kod: BM14KB03
Namn: Vård under graviditet
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: Mödrahälsovård 1
Förlossningsvård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar barnmorskekunskap under graviditeten
- kan planera, genomföra, utvärdera och dokumentera patientens vård inom mödrahälsovård under graviditet och barnsängstid
- kan identifiera den gravida kvinnans resurser och hälsohinder samt stödja både den gravida kvinnans och den väntande familjens hälsa
- har insikter i modeller och nätverk som stödjer kvinnan och familjen
- har insikter i familjeplanering
- behärskar säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen