Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap » Vård under barnsängstiden

Vård under barnsängstiden

Utförandeplaner
Kod: BM14KB02
Namn: Vård under barnsängstiden
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper: Mödrahälsovård 1
Förlossningsvård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- behärskar barnmorskekunskap under barnsängstiden
- kan bedöma, planera, genomföra och utvärdera moderns och barnets vård under barnsängstiden samt dokumentera den enligt nationella dokumentationssystem
- kan arbeta familjecentrerat i stödjandet av den nyblivna familjen
- kan skapa en god vårdrelation till kvinnan och hennes familj samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom den postnatala vården
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
- behärskar säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen