Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk barnmorskekunskap

Klinisk barnmorskekunskap

Utförandeplaner
Kod: BM14KB
Namn: Klinisk barnmorskekunskap
SP totalt: 60
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 42    År 5: 18    
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- kan främja den sexuella och reproduktiva hälsan i olika åldrar
- behärskar barnmorskekunskapen i vården under graviditet, förlossning och barnsängstiden samt i vården av nyfödda
- behärskar barnmorskekunskapen i den gynekologiska vården
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen