Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Barnmorskekunskap » Neonatalvård och amningshandledning

Neonatalvård och amningshandledning

Utförandeplaner
Kod: BM14BM07
Namn: Neonatalvård och amningshandledning
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper: Mödrahälsovård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskaper i neonatal vård
- kan förutse, identifiera och ingripa vid avvikelser hos det nyfödda barnet
- behärskar uppföljning och vård av sjuka nyfödda
- kan ge stöd, råd och handledning åt föräldrar med sjuka nyfödda
- har beredskap att ge amningshandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen