Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Barnmorskekunskap » Förlossningsvård 1

Förlossningsvård 1

Utförandeplaner
Kod: BM14BM05
Namn: Förlossningsvård 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har färdigheter att kunna stödja de blivande föräldrarna under förlossningen
- förstår förlossningsförloppet
- behärskar vården vid den normala förlossningen
- har kunskap om fosterövervakning
- kan i samarbete med den födande kvinnan förverkliga smärtlindring vid förlossningen
- har grundläggande kunskap om komplikationer under förlossningen
- kan och förstår vikten av dokumentation under förlossningen
- kan och förstår vikten av säkra arbetsmetoder inom förslossningsvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen