Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Barnmorskekunskap » Reproduktionsfysiologi och genetik

Reproduktionsfysiologi och genetik

Utförandeplaner
Kod: BM14BM02
Namn: Reproduktionsfysiologi och genetik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande kunskaper och insikter i genetik samt kännedom om ärftliga sjukdomar, speciellt det finska sjukdomsarvet samt kan använda sig av kunskapen i sin barnmorskeverksamhet
- är förtrogen med bäckenets och könsorganens anatomi, fortplantningens och graviditetens fysiologi, endokrinologi samt fosterutvecklingen samt förstår i betydelsen av dessa i barnmorskans verksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen