Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Barnmorskekunskap » Barnmorskekunskapens utgångspunkter

Barnmorskekunskapens utgångspunkter

Utförandeplaner
Kod: BM14BM01
Namn: Barnmorskekunskapens utgångspunkter
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Biomedicinsk vetenskap
Hälsofrämjande vårdvetenskap
Klinisk vårdvetenskap
Vård inom inremedicinsk vårdkontext 1
Vård inom kirurgisk vårdkontext 1
Vård inom kontexten hemsjukvård, barnsjukvård, mödravård, vård av funktionshindrade
Vård inom psykiatrisk- och missbrukarvårdkontext 2
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har insikter i frågor som rör barnmorskans historia och dess inverkan på barnmorskekunskapen av idag
- är förtrogen med barnmorskeyrkets etik och värden
- känner till och kan använda sig av den lagstiftning som styr barnmorskans arbete
- är förtrogen med barnmorskekunskapens familje- och kvinnocentrerade arbete
- har förståelse för barnmorskans roll i samhället och världen
- har förmåga att självständigt förvärva nya forskningsresultat inom barnmorskekunskapen
- kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen