Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » TEORETISKA STUDIER » Barnmorskekunskap

Barnmorskekunskap

Utförandeplaner
Kod: BM14BK
Namn: Barnmorskekunskap
SP totalt: 22
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- grundar sin verksamhet på evidensbaserad barnmorskekunskap, vårdvetenskap och tvärvetenskaplig kunskap
- kan tillämpa yrkesområdets värdegrund och etiska principer i barnmorskkunskapen
- utgår i barnmorskearbetet från kvinnans, barnets samt hela familjens hälsa och välmående i ett mångkulturellt samhälle
- kan främja den sexuella och reproduktiva hälsan i olika åldrar
- behärskar barnmorskekunskapen i vården under den normala graviditeten, förlossningen och barnsängstiden samt i vården av friska nyfödda
- behärskar barnmorskekunskapen i den gynekologiska vården
- kan tillämpa och vidareutveckla aktuella forskningsresultat inom barnmorskekunskap
- förmår kritiskt reflektera över det egna och arbetsgemenskapens arbete samt arbetar för att utveckla barnmorskekunskapen
- behärskar säker läkemedelsbehandling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen