Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Barnmorska (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk vårdvetenskap i olika kontext » Vård inom valbar barnmorskekontext

Vård inom valbar barnmorskekontext

Utförandeplaner
Kod: VÅV14KVV19
Namn: Vård inom valbar barnmorskekontext
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5: 3    
Förkunskaper: Vård under barnsängstiden
Vård under graviditet
Vård under förlossning 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- kan tillämpa evidensbaserad kunskap inom valbar barnmorskekontext
- kan särskilja den enskilde patientens särdrag
- kan under handledning bedöma, planera, genomföra och utvärdera patientens vård, samt dokumentera denna
- kan skapa en god vårdrelation till patienten och närstående samt påvisa ett professionellt förhållningssätt
- kan utföra en säker läkemedelsbehandling
- kan samarbeta med olika yrkesgrupper inom vårdteamet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till barnmorska
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen